Welcome to
 
"Revision of electrical Bratislava"
 
 
 
Electrical safety is a priority of our work.
 
 
 
Services offered:
 
     Earlier, the periodic inspection of electrical equipment / listed equipment / - revision of industrial buildings, family houses, apartment buildings, banks, schools, spas, hotels, restaurants and other establishments
Pursuant to EC No. 124/2006 Z.z., MPSVaR Decree No. 508/2009 Z.z. and other related.
 
 
      Our company offers only the highest quality service in the field. Do not hesitate to take advantage of our quality services. Our professional staff is always at your disposal.
      Our advantage is the continuous improvement and refinement of our services. Evidenced by the growing number of satisfied customers.
 
      Our company supplied labor consult each other and are implemented rapidly within the agreed deadlines, required quality, final prices to the satisfaction of our clients.
 
Revisions tin g o d i s a o u
Revision p r and i d e l n s
 
Review and inspection of lightning and active
Review and inspection of electrical installations and wiring
Review and inspection of electrical machinery and apparatus
Review and inspection of electrical hand tools
Inspection and control of lighting and lighting equipment
Review and inspection of electrical appliances, computers and office equipment
Inspection and control of security and camera systems
Review and inspection of photovoltaic power plants
Inspection and control of wind turbine power stations
Inspections and checks hauseboat
 
Service listed equipment
Computing technology - hardware, software
 
 
https://revizie-elektricke-bratislava.com/
 
 

en-Novinky

Inštalácie a servis výpočtovej techniky

13/02/2012 08:34
     Hlavným cieľom našej spoločnosti je údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom,...

Požičovňa elektromobilov v Bratislave

11/12/2011 20:46

ELEKTROMOBILY - link

04/12/2011 11:20
https://www.elektromobily.eu/ https://elektromobily.sk/ https://elektromobil.sk/ https://teslamotors.com/ https://akumoto.velmatech.sk/    

TERMÍNY PRE VYKONÁVANIE REVÍZIÍ

16/11/2011 08:59
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme. Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti...
<< 1 | 2