en-Produkty

Lehoty vykonávania OP a OS

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok PDF.pdf (176,8 kB)

Výkonné PC zostavy

https://top-pc-bratislava.webnode.sk/ CP na multimediálnu zostavu počítača - luxus 2013.pdf (44,5 kB)

Poll

were you satisfied with our work?

yes (768)
99%

I would welcome operability (5)
1%

Total votes: 773