Inštalácie a servis výpočtovej techniky

13/02/2012 08:34

     Hlavným cieľom našej spoločnosti je údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky.

Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom, ktoré neprepláca, a ktoré v konečnom dôsledku naplno využíva.
     Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb formou priameho servisu, formou zmluvného servisu s garantovanou dobou zásahu.

Do nášho portfólia služieb patrí taktiež návrh, budovanie a následná údržba slaboprúdových rozvodov.

 

web: https://top-pc-bratislava.webnode.sk/