skúsenosti z revízií v Bratislave a okolí

Bytové domy ako aj niektoré RD v Bratislave a okolí a elektrické rozvody v nich sú zastaralé a je nutné ich rekonštruovať. Stretávame sa denne z veľmi zlým stavom rozvodov, preto by bolo vhodné dodržiavanie lehôt revízií ako aj ich dokonalé zrevidovanie.