Obchodné meno:           JÁN KOLLER - REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA

IČO:                                  46 698 159

DIČ :                                 10 25 73 86 04

tel.:                                   +421 903 871 822

e-mail:                              revizie.elektricke.bratislava@gmail.com

Sídlo firmy:                       Lermontovova 3/ SK-811 05  Bratislava

Adresa živn.registra       OÚ Bratislava, Staromestská 6

Číslo živn.registra:         110-215350

 

Bankové spojenie:

Názov, adresa banky:      Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava

č.ú. / kód                            4016051337      7500

IBAN:                                 SK 02 7500 0000 0040 1605 1337

SWIFT:                               CEKOSKBX