Novinky

Revízie VTZE-BA-termíny-revízií 2020

08.12.2020 13:31
Lehoty vykonávania OPaOS - revízií.pdf (792650)

Riaď sa týmto výrokom!

03.12.2014 09:14
    "Nikdy nehovor, že sa niečo nedá, preto že vždy sa nájde iniciatívny blbec, ktorý nevie, že sa to nedá, a urobí to."

Ochrana pred bleskom

07.07.2013 14:14
Ochrana pred bleskom.pdf (109467)

Uzemnenie

23.04.2013 15:46
Uzemneni.pdf (207,3 kB)

Elektrotechnické značky

23.04.2013 15:08
znacky elektrotechnicke.pdf (155 kB) značky v elektrotechnike.pdf (253,5 kB)    

Poznatky z vykonávania revízií elektrických inštalácií v stavebných objektoch verejnej a štátnej správy

21.04.2013 12:01
BP2011.1.pdf (303,3 kB)

Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

24.01.2013 09:36
01-Obsah.pdf (521,8 kB) 02-Právne predpisy a normy.pdf (508,5 kB) 03-Projektovanie a real. el. instalácii.pdf (1,4 MB) 04-Základné princípy a požiadavky.pdf (3,5 MB) 05-Dimenzovanie vedení sil rozvodu.pdf (2,5 MB) 06-Charakeristika verej. distrib. siete.pdf (3,4 MB) 07-Rozvádzače a rozvodnice.pdf...

Elektromery

30.10.2012 20:01
ETsl.pdf (2,1 MB)

Inštalácia

30.10.2012 19:58
Instalacia - Ján Koller.pdf (207,3 kB)

Prípojky elektrickej energie

04.10.2012 15:16
Prípojky elektrickej energie.pdf (135,7 kB)

Prečo je nutná potreba obnoviteľných zdrojov elektrickej energie ?

30.09.2012 10:14
oez.pdf (4,5 MB)

Revízie zabezpečovacích a kamerových systémov

21.08.2012 10:44

Fotovoltaika a veterná elektráreň

14.08.2012 21:26
Princíp fotovoltaiky a veterných elektrární.pdf (241,6 kB)  

Revízie v karavanoch, jachtách ...

06.07.2012 08:40

Revízie v inteligentných rodinných domoch - bytoch

25.06.2012 06:49
Inteligentná elektroinštalácia budov - revízie.pdf (188459)

Inštalácie a servis výpočtovej techniky

13.02.2012 08:34
     Hlavným cieľom našej spoločnosti je údržba a servis výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Pri našich riešeniach vychádzame z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom, ktoré...