Obchodné meno:              REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA - Ján Koller

IČO:                                  46 698 159

DIČ :                                 10 25 73 86 04

tel.:                                   +421 903 871 822, +421 949 218 000

e-mail:                              revizie.elektricke.bratislava@gmail.com

                                                 revizie.elektricke.bratislava@hotmail.com

Sídlo firmy:                       Ružinov 17117, 820 12 Bratislava

Adresa živn.registra         OÚ Bratislava, Staromestská 6

Číslo živn.registra:           110-215350

Adresa obchod.registra:  Okresný súd BA I, Záhradnícka 10

Číslo obch.registra:          C2449/15, vložka 3598/B

 

REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA - magnetka - štitky