Obchodné meno:              JÁN KOLLER REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA

IČO:                                  46 698 159

DIČ :                                 10 25 73 86 04

tel.:                                   +421 903 871 822

e-mail:                              

bratislava.revizie.vtze@gmail.com

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com 

                                                 

Adresa firmy:                    Lermontovova 911/3, SK-811 05 Bratislava - Staré Mesto

Adresa živn.registra         OÚ Bratislava

Číslo živn.registra:           110-215350

 

 

REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA - magnetka - štitky - certifikáty